PRIVACY BELEID KAPUT FIT

Dit is het privacy beleid van Kaput Fit B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Utrecht, met adres Niasstraat 6C, 3531 WP Utrecht en ingeschreven in handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 82716242 (“Kaput Fit”).

Waarom hebben wij een privacy beleid?

Kaput Fit zal bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen in de volgende gevallen:

 • Als u klant bent of klant wilt worden van Kaput Fit;
 • Als u kaartjes koopt en/of meedoet aan evenementen die door Kaput Fit worden georganiseerd;
 • Als u een locatie van Kaput Fit bezoekt;
 • Als u een van de websites van Kaput Fit bezoekt: https://kaputfit.nl of https://www.bueno-gonuts.nl/;
 • Als u de applicatie van Kaput Fit gebruikt;
 • Als u via email, online, sociale media of op een andere wijze communiceert met Kaput Fit;

Ons doel is om transparant te zijn over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en daarom heeft Kaput Fit dit privacy beleid opgesteld. Kaput Fit verwerkt persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere actuele privacywetgeving.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Kaput Fit verzamelt de volgende gegevens die u ons rechtstreeks verstrekt:

Website en applicatie

Kaput Fit verzamelt informatie die uw browser verzendt wanneer u de Kaput Fit-website bezoekt. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina’s wordt doorgebracht en andere statistieken. Wanneer u zich registreert voor een profiel op de Kaput Fit-website en/of de Kaput Fit-applicatie of wanneer u inlogt op een dergelijk profiel, zal Kaput Fit de volgende informatie over u verwerken: uw gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres. Kaput Fit verwerkt ook de gegevens die u verstrekt voor uw gebruikersprofiel op de website en/of de applicatie, zoals: taalkeuze, profielfoto en mogelijke blessures.

Diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een introductieles, wanneer u meedoet aan een bedrijfstraining georganiseerd door Kaput Fit of wanneer u tickets koopt voor een evenement georganiseerd door Kaput Fit, verwerkt Kaput Fit de volgende gegevens die u aan Kaput Fit heeft verstrekt bij uw inschrijving: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en bankgegevens (alleen bij het kopen van tickets).

Wanneer u zich aanmeldt als klant van Kaput Fit, verwerkt Kaput Fit de volgende persoonsgegevens die u aan Kaput Fit heeft verstrekt: uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, bankrekeninggegevens en gegevens over uw arbeidssituatie en ervaring met sport en fysieke inspanning. Kaput Fit zal ook enkele fysieke gegevens, gegevens over uw gezondheid, leefstijl, fysieke en mentale (trainings-)doelen, informatie over eventuele blessures die u momenteel heeft of in het verleden heeft gehad en eventueel door u zelf aangeleverde (progressie)foto’s, verwerken nadat u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor de verwerking van deze gegevens.

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Kaput Fit, zal Kaput Fit doorgaan met het verwerken van de persoonlijke informatie die u aan Kaput Fit heeft verstrekt bij uw registratie als klant en de informatie die u heeft verstrekt voor uw profiel op de website en/of applicatie. Daarnaast worden bij het gebruik van de diensten van Kaput Fit en de website en/of applicatie ook de volgende gegevens verwerkt: lidmaatschapsnummer, persoonlijke coach, taalkeuze, geregistreerde bezoeken, soort afgenomen diensten en gegevens die u zelf in de Kaput Fit applicatie hebt ingevuld zoals: gegevens over trainingen of evenementen waarvoor u zich heeft ingeschreven, persoonlijke prestaties bij trainingen of evenementen en/of (aanvragen voor) buddies.

Toezicht

Kaput Fit heeft camera’s geplaatst in en rond de Kaput Fit locaties. Deze camera’s worden geïnstalleerd ten behoeve van bewaking, toegangscontrole, bewijsbewaring en de beveiliging van personen en goederen in onze locaties en worden uiteraard niet geïnstalleerd in kleedkamers, douches en/of toiletten. Het is mogelijk dat u voorkomt op de beelden die door deze camera’s zijn opgenomen. Deze camera’s staan alleen aan buiten de openingstijden van de verschillende Kaput Fit locaties. Kaput Fit heeft slechts een beperkte tijd toegang tot deze afbeeldingen voordat ze automatisch worden verwijderd. Uiteraard gebruikt Kaput Fit deze afbeeldingen alleen wanneer het strikt noodzakelijk is.

Communicatie

Kaput Fit verwerkt alle communicatie tussen Kaput Fit en uzelf, zoals e-mailcorrespondentie, direct contact via WhatsApp en/of contact via een van de Kaput Fit Whatsapp groepen, klantonderzoeken, feedbackverzoeken en vragen gericht aan Kaput Fit via de contactpagina op onze website. Deze communicatiemiddelen zijn ofwel door uzelf geïnitieerd (zoals vragen die per e-mail aan ons zijn gesteld) of zijn geïnitieerd door Kaput Fit waarna u ervoor heeft gekozen deze informatie aan ons te verstrekken (zoals het vrijwillig invullen van een klantenonderzoek).

Sociale media

De gegevens die u zelf invult op sociale media of die wij verzamelen over uw reacties op sociale media uitingen van Kaput Fit worden verwerkt door Kaput Fit. Het kan hierbij gaan om persoonsgegevens die u invult op de contentpagina van het betreffende platform, zoals uw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, een foto, videobeelden of een telefoonnummer.

Indien u zich bij een van onze sociale media kanalen heeft aangemeld om via deze kanalen op de hoogte te worden gehouden van activiteiten, aanbiedingen, acties of andere uitingen van Kaput Fit, dan heeft u zich via uw eigen sociale media account aangemeld voor deze berichten van Kaput Fit. Indien u niet meer op de hoogte wilt worden gehouden via deze kanalen, kunt u zich via uw eigen account afmelden voor deze berichten. Kaput Fit krijgt geen toegang tot uw sociale media account. Kaput Fit raadt u aan om het privacy beleid van de sociale media partijen waar u een account heeft, goed door te nemen zodat u weet hoe uw gegevens door deze partijen worden gebruikt en hoe u uw instellingen kunt aanpassen.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

De meeste gegevens die Kaput Fit verzamelt worden rechtstreeks door u aan Kaput Fit verstrekt. Kaput Fit verzamelt gegevens en verwerkt gegevens wanneer u:

 • Onze website gebruikt of bekijkt via de cookies van uw browser;
 • Zich registreert voor, inlogt op en/of informatie toevoegt aan een Kaput Fit account op de
 • Kaput Fit website en/of applicatie;
 • Zich online registreert of een bestelling plaatst voor een van de producten, diensten of
 • evenementen die door Kaput Fit worden aangeboden;
 • Vrijwillig een klantenonderzoek invult of feedback geeft op een van onze (online) prikborden of via e-mail;
 • Via e-mail, sociale media of op andere wijze met Kaput Fit communiceert; • Verschijnt op beelden van de beveiligingscamera’s.
 • Ons bedrijf kan uw gegevens ook indirect ontvangen van de volgende bronnen:
 • Trainin, een aanbieder van software voor fitness bedrijven waarmee Kaput Fit samenwerkt en waarmee cliënten zich kunnen inschrijven voor trainingen en andere evenementen georganiseerd door Kaput Fit.


Wat is het doel van het verwerken van uw persoonsgegevens?

Kaput Fit verzamelt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • U de diensten te verlenen die u nodig heeft;
 • U op de hoogte houden en met u in contact blijven;
 • U te informeren over speciale aanbiedingen voor andere producten en diensten die u mogelijk interessant vindt;
 • Analyseren, rapporteren en onderzoeken hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Kaput Fit;
 • Het beschermen van de veiligheid en goederen van Kaput Fit, haar klanten en haar bezoekers;
 • Wanneer Kaput Fit uw persoonlijke informatie verder wil verwerken voor een ander doel dan waarvoor de persoonlijke informatie oorspronkelijk is verzameld, zal Kaput Fit u voorafgaand aan die verdere verwerking informatie verstrekken over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.


Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?


De AVG schrijft voor dat Kaput Fit uw persoonsgegevens alleen mag verwerken als zij een wettelijke basis heeft voor een dergelijke verwerking. Deze rechtsgronden zijn:

 • Het uitvoeren van een contract;
 • Toestemming van een cliënt;
 • Naleving van een wettelijke verplichting;
 • Bescherming van vitale belangen;
 • Vervulling van een taak van publiek belang;
 • Het nastreven van een gerechtvaardigd belang.


Het uitvoeren van een contract

Wanneer u een introductieles boekt, zich aanmeldt voor een inloop, een bedrijfstraining of een evenement, zich registreert als klant of wanneer u gebruik maakt van de diensten van Kaput Fit, vraagt u een dienst aan bij Kaput Fit. Kaput Fit vertrouwt bij het verlenen van deze diensten op de rechtsgrond van de uitvoering van een overeenkomst tussen Kaput Fit en uzelf. Kaput Fit heeft bepaalde persoonsgegevens nodig om u de gevraagde diensten te kunnen verlenen.

Toestemming van een klant

Bij inschrijving voor een van onze diensten zal Kaput Fit uw toestemming vragen voor het volgende: verschijning op foto- of videobeelden gemaakt door Kaput Fit, publicatie van uw naam op presentielijsten voor trainingen en evenementen en buddyverzoeken. Een gegeven toestemming kan altijd worden ingetrokken door het betreffende vakje in uw profiel op de website of in de applicatie uit te vinken of door een e-mail te sturen naar Kaput Fit. Kaput Fit zal uw persoonlijke gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de wettelijke basis van toestemming als u Kaput Fit uw toestemming hebt gegeven om dit te doen en u uw toestemming op dat moment niet hebt ingetrokken.

Naleving van een wettelijke verplichting van Kaput Fit

Kaput Fit streeft ernaar om te voldoen aan alle regels en voorschriften die onder alle omstandigheden op Kaput Fit van toepassing zijn. Wanneer Kaput Fit uw persoonsgegevens moet verwerken op basis van een dergelijke wettelijke verplichting, zal Kaput Fit hieraan voldoen. Een voorbeeld van een dergelijke wettelijke verplichting die op Kaput Fit van toepassing is, is de verplichting van Kaput Fit om loonbelasting in te houden op de beloning van haar personeel of de verplichting om btw in rekening te brengen over de dienstverlening van Kaput Fit. Kaput Fit zal zich baseren op de wettelijke basis van naleving van een wettelijke verplichting voor alle persoonlijke informatie die in dat verband wordt verwerkt.

Vitale belangen

Wanneer u tijdens uw bezoek aan Kaput Fit iets overkomt waardoor u niet in staat bent om voor uw eigen gezondheid en veiligheid te zorgen, zal Kaput Fit bij het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan de relevante hulpdiensten uitgaan van de wettelijke basis voor het beschermen van uw vitale belang.

Publiek belang

In het geval dat Kaput Fit uw persoonsgegevens moet verwerken vanwege een taak van publiek belang of ingevolge de uitoefening van een openbaar gezag, zal Kaput Fit dit doen. Dit zal waarschijnlijk niet vaak voorkomen.

Gerechtvaardigd belang

Kaput Fit kan uw persoonlijke gegevens verwerken voor bepaalde legitieme zakelijke doeleinden die Kaput Fit mogelijk heeft, waaronder enkele of alle van de volgende zaken:

 • om de dienstverlening en/of communicatie ten behoeve van de cliënten te verbeteren, aan te passen, te personaliseren of anderszins te verbeteren;
 • om fraude te identificeren en te voorkomen;
 • om de eigendommen van Kaput Fit en de klanten te beschermen en om bewijs van strafbare feiten te bewaren;
 • om de beveiliging van onze netwerk- en informatiesystemen te verbeteren;
 • om beter te begrijpen hoe gebruikers omgaan met onze website;
 • om mededelingen te verstrekken die voor u van belang kunnen zijn;
 • om de effectiviteit van promotiecampagnes en advertenties te bepalen.

Indien een of meer van het bovenstaande het geval is, zal Kaput Fit bij de verwerking van uw persoonsgegevens uitgaan van de rechtsgrond van haar gerechtvaardigd belang. Wanneer Kaput Fit persoonlijke informatie verwerkt op basis van haar legitieme belang, zal Kaput Fit ervoor zorgen dat uw gegevensbeschermingsrechten altijd gewaarborgd blijven.

Wanneer u klant wordt van Kaput Fit, kan Kaput Fit uw persoonsgegevens gebruiken om u belangrijke servicemeldingen, nieuwsbrieven, informatie over andere producten en diensten van Kaput Fit, speciale aanbiedingen van Kaput Fit of van derden en/of informatie over andere weloverwogen en specifieke doeleinden te sturen die in het belang zijn van Kaput Fit om de dienstverlening van Kaput Fit te verbeteren maar waarvan cliënten ook kunnen profiteren. Kaput Fit kan uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor onderzoek, rapportage en analyse, met als doel onze dienstverlening te verbeteren. De gegevens die hiervoor worden gebruikt zijn geaggregeerd. Dit houdt in dat deze gegevens geen informatie over individuen bevatten maar alleen informatie over specifieke groepen op basis van gebruik, leeftijd of (nieuw) lidmaatschap. U bepaalt zelf of u hieraan mee wilt doen of niet. Als u aangeeft dat u dit soort communicatie liever niet meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment afmelden door op de uitschrijfknop te klikken die beschikbaar is in deze berichten of door een e-mail te sturen naar: hallo@kaputfit.nl.

Kaput Fit heeft camera’s geplaatst in en rond de Kaput Fit locaties. Deze camera’s worden geïnstalleerd ten behoeve van bewaking, toegangscontrole, bewijsbewaring en de beveiliging van personen en goederen in onze locaties en worden uiteraard niet geïnstalleerd in kleedkamers, douches en/of toiletten. Het is mogelijk dat u voorkomt op de beelden die door deze camera’s zijn opgenomen. Deze camera’s staan alleen aan buiten de openingstijden van de verschillende Kaput Fit locaties. Kaput Fit heeft slechts een beperkte tijd toegang tot deze afbeeldingen voordat ze automatisch worden verwijderd. Uiteraard gebruikt Kaput Fit deze afbeeldingen alleen wanneer het strikt noodzakelijk is.

Persoonlijke informatie delen met derden

Allereerst: Kaput Fit zal nooit persoonlijke informatie van cliënten aan derden verkopen en maakt persoonlijke informatie van cliënten ook niet op andere wijzen bekend aan derden. Alleen als Kaput Fit wettelijk verplicht is om samen te werken met de autoriteiten, zal Kaput Fit hieraan gevolg geven na ontvangst van een officiële mededeling op grond waarvan medewerking wordt gevraagd. Een voorbeeld is de situatie dat de politie informatie opvraagt voor een lopend strafrechtelijk onderzoek.

Kaput Fit werkt samen met een aantal andere partijen bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Deze partijen zijn zorgvuldig geselecteerd en zullen pas worden ingeschakeld nadat Kaput Fit met hen een overeenkomst heeft gesloten over het gebruik en de bescherming van de met deze derden gedeelde persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens in samenwerking met derden vindt plaats in de volgende situaties: het aanbieden van introductielessen, reguliere lessen, drop-ins en andere evenementen, registratie als cliënt van Kaput Fit, kopen van tickets voor door Kaput Fit georganiseerde evenementen, (online) marketing, markt onderzoek, incasso, adverteren en analyseren van de effectiviteit van advertenties, webanalyse, ledenadministratie, klantenservice, het gebruik van de mobiele applicatie, beheer van contactgegevens, beheer van banktransacties en veilige opslag van overige (persoons)gegevens.

Op dit moment werkt Kaput Fit samen met een aantal hieronder genoemde partners om uw persoonsgegevens te verwerken en/of haar dienstverlening aan u te verbeteren:

 • Google (Forms/Analytics/Drive/Gmail/Documents/My Business/Spreadsheets)
 • Rank Math
 • WordPress
 • WooCommerce
 • Moneybird
 • Mollie
 • Apple mail
 • Whatsapp
 • Instagram
 • Facebook
 • You-Tube
 • Tik Tok
 • LinkedIn
 • Trainin
 • Eventbrite
 • Mailchimp
 • Eufy Security
 • QRcodemonkey
 • SEMRush
 • Hotjar


Houd er rekening mee dat alle informatie of inhoud die u vrijwillig rechtstreeks aan derden of online bekendmaakt van uw activiteiten op de locaties van Kaput Fit of tijdens activiteiten of evenementen die door Kaput Fit worden georganiseerd, beschikbaar kan worden voor deze derden en/of voor het publiek. Zodra dit gebeurt, kan die informatie of inhoud opnieuw worden gedeeld door anderen. Als u informatie verwijdert die u openbaar hebt gemaakt, kunnen kopieën zichtbaar blijven op gearchiveerde pagina’s of als derden die informatie hebben gekopieerd of opgeslagen.


Hoe en hoe lang bewaart Kaput Fit uw gegevens?

Kaput Fit slaat uw gegevens veilig op en heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde toegang of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.

Kaput Fit bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor Kaput Fit uw persoonsgegevens verwerkt en niet langer dan nodig en/of wettelijk toegestaan. De daadwerkelijke bewaartermijn is afhankelijk van het soort persoonlijke informatie. Zodra deze periode is verstreken, zal Kaput Fit uw persoonlijke gegevens verwijderen of laten anonimiseren.

Wat zijn uw gegevensbeschermingsrechten?

Kaput Fit wil ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw gegevensbeschermingsrechten. Iedereen wiens persoonsgegevens door Kaput Fit worden verwerkt, heeft recht op de volgende rechten:

 • Het recht op inzage – U heeft het recht om bij Kaput Fit kopieën van uw persoonsgegevens op te vragen. Voor deze service kunnen wij u een kleine vergoeding vragen.
 • Het recht op rectificatie – U heeft het recht om Kaput Fit te verzoeken om alle informatie te corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist is. U heeft ook het recht om Kaput Fit te verzoeken om de informatie aan te vullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is.
 • Het recht om te wissen – U heeft het recht om Kaput Fit te verzoeken om uw persoonlijke gegevens te wissen, onder bepaalde voorwaarden.
 • Het recht om de verwerking te beperken – U heeft het recht om Kaput Fit te verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken.Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking – U heeft het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Kaput Fit.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid – U heeft het recht om Kaput Fit te verzoeken om de door Kaput Fit verzamelde gegevens onder bepaalde voorwaarden over te dragen aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u.


Als u een verzoek doet, heeft Kaput Fit één (1) maand om op uw verzoek te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via:
hallo@kaputfit.nl.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer, telefoon of tablet worden geplaatst om standaard internetloggegevens en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen. Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen we automatisch informatie van u verzamelen via cookies of vergelijkbare technologie. Ga voor meer informatie over cookies naar: https://allaboutcookies.org.

Hoe gebruiken we cookies?

Kaput Fit gebruikt cookies op verschillende manieren om uw ervaring op onze website te verbeteren, waaronder:

 • Om u aangemeld te houden;
 • Om te begrijpen hoe gebruikers de Kaput Fit-website gebruiken;
 • Om de bruikbaarheid van de Kaput Fit website te verbeteren.


Welke soorten cookies gebruiken we?


Er is een aantal verschillende soorten cookies die de Kaput Fit-website gebruikt:

 • Functionaliteit – Kaput Fit gebruikt deze cookies zodat we u herkennen op onze website en uw eerder geselecteerde voorkeuren te onthouden. Deze kunnen uw voorkeurstaal zijn of de locatie waar u zich bevindt. Er wordt een mix van first-party en third-party cookies gebruikt.
 • Analytisch – Kaput Fit gebruikt analytische cookies om de website van Kaput Fit te verbeteren. Met deze informatie, die anoniem wordt opgeslagen, kan Kaput Fit zien welke pagina’s de meeste bezoeken hebben, welke pagina’s foutmeldingen geven, welke browser bezoekers gebruiken, etc. Op deze manier kan Kaput Fit de kwaliteit en effectiviteit van de website monitoren en de gebruiksvriendelijkheid verbeteren. Kaput Fit houdt geen individuele bezoekers bij.
 • Adverteren – Kaput Fit gebruikt deze cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan de Kaput Fit-website, de inhoud die u heeft bekeken, de links die u heeft gevolgd en informatie over uw browser, apparaat en uw IP-adres. Kaput Fit deelt soms enkele beperkte aspecten van deze gegevens met derden voor reclamedoeleinden. Kaput Fit kan ook online gegevens die via cookies zijn verzameld, delen met onze advertentiepartners. Dit betekent dat wanneer u een andere website bezoekt, u mogelijk advertenties te zien krijgt op basis van uw browsepatronen op de Kaput Fit-website.


Op de website van Kaput Fit worden ook cookies van derde partijen geplaatst. Op het gebruik van deze cookies is het privacy- en cookiebeleid van deze derde partijen van toepassing. Omdat dit beleid regelmatig kan wijzigen, raadt Kaput Fit je aan deze privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen. Op dit moment bevat de Kaput Fit website cookies van de volgende derde partijen:


Hoe cookies te beheren

U kunt uw browser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd en de bovengenoemde website (www.allaboutcookies.org) vertelt u hoe u cookies uit uw browser kunt verwijderen. In enkele gevallen is het echter mogelijk dat sommige functies van de Kaput Fit-website hierdoor niet werken.

Privacy beleid van andere websites

De website van Kaput Fit bevat links naar andere websites. Ons privacy beleid is alleen van toepassing op de Kaput Fit-website. Als u op een link naar een andere website klikt, raden wij u aan om het privacy beleid te lezen dat op die website van toepassing is.

Wijzigingen in ons privacy beleid

Kaput Fit houdt haar privacy beleid regelmatig bij en plaatst eventuele updates op deze webpagina. Dit privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 november 2022.

Omdat Kaput Fit een dynamisch bedrijf is in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat Kaput Fit haar privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseert. Kaput Fit behoudt zich daarom het recht voor om dit privacy beleid op elk moment te wijzigen. Op de website van Kaput Fit vindt u altijd de meest actuele versie. Kaput Fit raadt u dan ook aan om deze pagina regelmatig te bezoeken.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen heeft over het privacy beleid van Kaput Fit, de persoonlijke informatie die Kaput Fit over u heeft, of als u een van uw gegevensbeschermingsrechten wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Kaput Fit via: hallo@kaputfit.nl.

Contact opnemen met de juiste autoriteit?

Indien u een klacht wilt indienen of vindt dat Kaput Fit uw klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij- de-ap.